Phẫu thuật thương tổn thần kinh ngoại biên

than kinh ngoai bien tay

Đây là phương pháp phẫu thuật quan trọng giúp phục hồi các dây thần kinh (TK) bị tổn thương. Các bước tiến hành: 1.Tư thế: Bộc lộ phần chi thể có thần kinh tổn thương, sát khuẩn vùng mổ bằng dung dịch Bétadine, garo hơi hoặc garo bằng băng chun. 2.Vô cảm: Gây tê vùng hoặc gây […]