Đưa kỹ thuật phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ tiên tiến đến Huế

Chuyen gia Stanford va Le Thua Trung Hau

TTH – Hợp tác để phát triển phẫu thuật tạo hình-thẩm mỹ (PTTH-TM) đã được chuyên gia quốc tế (Hoa Kỳ) phối hợp với Bệnh viện (BV) Quốc tế Trung ương Huế triển khai trong thời gian qua. Xung quanh câu chuyện này, phóng viên Báo Thừa Thiên Huế có dịp trao đổi với GS. […]