Điều trị dính bản sọ

dinh ban so

Tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong điều trị phẫu thuật dị tật sọ. Trong nhiều trường hợp phức tạp, có một sự phối hợp các chuyên khoa phẫu thật thần kinh nhi khoa và bác sĩ phẫu thuật sọ mặt. Điều trị chủ yếu là phẫu thuật cắt bỏ các đường khớp […]