Tạo môi hình trái tim

moi trai tim

Tạo môi trái tim là gì? Tạo môi trái tim là phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ thu gọn môi. Nếu tạo môi trái tim ở phía môi dưới, thì ở giữa phần môi dưới sẽ tạo ra một gợn nhỏ, tuỳ hình dạng môi khách hàng bác sĩ sẽ khám tư vấn tạo hình môi trái […]