Mở rộng khoé mắt

mo

Mở rộng khóe mắt? Mở rộng khóe mắt là phương pháp tốt nhất để cải thiện tình trạng mắt nhỏ, mắt bị che khuất tầm nhìn bởi nếp rẻ quạt. Đôi mắt nhỏ, làm tầm nhìn bị hẹp khiến khuôn mặt kém tươi sáng, nhìn mọi vật hơi mờ nhoè… Ngoài ra, nhiều người thường nghĩ rằng […]