Nâng gò má

nang go ma

Đẹp hoàn hảo nhờ nâng gò má   Gò má là một trong những cấu trúc quan trọng của khuôn mặt , sẽ tạo nên sự hài hòa và cân đối cho khuôn mặt. Gò má quá cao thì sẽ không tốt về tướng số nhưng gò má quá thấp thì lại khiến gương mặt […]