Hạ gò má

ha go ma

Khuôn mặt trẻ hơn nhờ hạ gò má Gò má cao sẽ khiến khuôn mặt bạn xương, khắc khổ, nhìn già hơn tuổi. Đặc biệt mọi người mọi người hay gọi người có gò má cao là “tướng sát phu”?  Cũng chưa có nghiên cứu nào khẳng định điều này. Nhưng những người có gò […]