Trả lại cho cháu đôi chân lành lặn

Bsi Hau

Cháu Nguyễn Đức Thịnh, 7 tuổi, ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình lại lên bàn mổ để tháo thiết bị cố định cẳng chân, thẩm mỹ ở gót chân. Vậy là sau 10 lần mổ, đôi chân Thịnh đã có thể bước đi bình thường như bao đứa trẻ lành […]