Logo Bleu de Hue'

THƯ CÁM ƠN

Một số Thư cám ơn của bệnh nhân và khách hàng của Bác sĩ Lê Thừa Trung Hậu cùng đồng nghiệp
Dr.Hậu tăm khám bệnh nhân nhí tại Đồng Hới
Thư cám ơn từ BV Hữu nghị Việt Nam – Cuba
Thư cám ơn từ BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba gửi Dr.Hậu