THƯ CÁM ƠN

Một số Thư cám ơn của bệnh nhân và khách hàng của Bác sĩ Lê Thừa Trung Hậu cùng đồng nghiệp
BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ HÀ NỘI – TÁI TẠO VÚ