THƯ CÁM ƠN

Một số Thư cám ơn của bệnh nhân và khách hàng của Bác sĩ Lê Thừa Trung Hậu cùng đồng nghiệp
HAI BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ – TÁI TẠO VÚ