Dị tật bẩm sinh khe hở môi – khe hở vòm miệng

khe ho moi vom

Phẫu thuật toàn diện khe hở môi vòm miệng

 

Dị tật khe hở môi vòm, Phẫu thuật tạo hình